Muziekcommissie

De muziekcommissie heeft tot taak:

  • Het bestuur te adviseren op muzikaal beleid, op korte en op lange termijn
  • Het bestuur te adviseren over de orkestsamenstelling
  • De inhoudelijke invulling van de concerten te organiseren (muziek en regie)

De samenstelling

Muziekcommissie

 

De muziekcommissie is samengesteld uit actief spelende leden van het orkest. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van de verschillende pupiters en verschillende leeftijden;  affiniteit met muziek, muziekwensen en –keuzes, orkest, concerten en uitvoeringen ligt voor de hand. De dirigent neemt qualitate qua deel aan de muziekcommissie als lid. In principe streeft men naar oplossingen in consensus, maar bij onduidelijkheid of staking der stemmen zal de dirigent toch een doorslaggevende stem hebben. De voorzitter van de muziekcommissie zorgt voor de taakverdelingen binnen de groep (ook agenda, notulen of afspraken)  en  voor communicatie naar het bestuur. Een bestuurslid van de vereniging (meestal de voorzitter) kan ad hoc deelnemen aan het overleg.

 

Leden muziekcommissie:

  • Toon Rutten (dirigent)
  • Mieke Buekers (voorzitter/slagwerk)
  • Hanne Reijnders (piccolo + jeugdorkest)
  • Tuur Opsteyn (hoorn)
  • Koen Ubaghs (klarinet)
  • Kris Corstjens (trombone)