Ereleden

Ereleden zijn mensen die met hun activiteit bij de vereniging zijn gestopt en op grond van verdiensten de titel va Erelid verleend krijgen door een bestuursbesluit.
In regel hanteert het bestuur hierbij volgende uitgangspunten:

 • Minimum 15 jaar actieve dienst gedaan als muzikant, lid of bestuurslid
 • Personen die zich op een andere manier bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging
 • Personen kunnen door minstens 3 (bestuurs) leden worden voorgedragen als erelid en dit ter beoordeling van het bestuur

De titel van erelid wordt normaliter uitgereikt op het eerstkomende Patroonsfeest.  Vanzelfsprekend worden ereleden uitgenodigd op feesten, concerten en activiteiten van Martinus.

 • Erik Claeys
 • Ilse Corstjens
 • Nico Krol
 • Arthur Opsteyn
 • Paul Opsteyn
 • Romain Buekers
 • Theo Van Vlierden
 • Henri Willems
 • Jean Wevers
 • Ingrid Peeters
 • Walter Wampers
 • Jos Opsteyn
 • John Spronck
 • Jef Crijns was erelid; sinds 2012 is hij (weer) bestuurslid. Bij het beëindigen van zijn bestuursmandaat, wordt hij automatisch weer erelid.