Ereleden

Ereleden zijn mensen die met hun activiteit bij de vereniging zijn gestopt en op grond van verdiensten de titel va Erelid verleend krijgen door een bestuursbesluit.
In regel hanteert het bestuur hierbij volgende uitgangspunten:

 • Minimum 15 jaar actieve dienst gedaan als muzikant, lid of bestuurslid
 • Personen die zich op een andere manier bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging
 • Personen kunnen door minstens 3 (bestuurs) leden worden voorgedragen als erelid en dit ter beoordeling van het bestuur

De titel van erelid wordt normaliter uitgereikt op het eerstkomende Patroonsfeest.  Vanzelfsprekend worden ereleden uitgenodigd op feesten, concerten en activiteiten van Martinus.

 • Romain Buekers
 • Erik Claeys
 • Ilse Corstjens
 • Liesa Hendriks
 • Nico Krol
 • Arthur Opsteyn
 • Henri Opsteyn
 • Paul Opsteyn
 • Armand Ubachs
 • Jaak Vanderhallen
 • Theo Van Vlierden
 • Henri Willems
 • Jean Wevers
 • Jef Crijns was erelid; sinds 2012 is hij (weer) bestuurslid. Bij het beëindigen van zijn bestuursmandaat, wordt hij automatisch weer erelid.
 • John Spronck was erelid; sinds 2014 is hij (weer) bestuurslid. Bij het beëindigen van zijn bestuursmandaat, wordt hij automatisch weer erelid.