Verhuur zaal Martinus

Sinds juli is de nieuwe harmoniezaal officiëel klaar. Naast het gebruik door de harmonie op zaterdagavond en verenigingen van Opgrimbie, kan de zaal ook beschikbaar gesteld worden voor particulieren en bepaalde gelegenheden zoals recepties of feesten,...
Aanmelding hiervoor kan via zaal.martinus@opgrimbie.be 

Een aantal data zijn reeds bezet en betreffende prijzen is er een voorlopige tariefstelling gemaakt, die later kan aangepast worden zodra we de kosten beter kennen.

Mondeling contact over de zaalhuur, huurcontract, waarborg enz… is mogelijk via Rik Opsteyn (hendrik.opsteyn@gmail.com