Zich wenden tot Rik Opsteyn, KBC kantoor Daalbroekstraat 3 - T +32(0)89 76 38 83.

Jje kan ter plaatse betalen of je schrijft over naar het rekeningnummer van Martinus BE05 7353 2901 3375 of doe een mailtje naar info@opgrimbie.be.

De harmonie is het vlaggenschip van de vereniging en treedt aan in Superieure Afdeling. Dit orkest telt meer dan 65 muzikanten, waarvan de gemiddelde leeftijd 26 jaar is. Muzikale leiding is sinds oktober 1998 toevertrouwd aan Steven Walker , een professionele Nederlandse dirigent.

Geregeld gaat onze vereniging op concours, wat al heel wat mooie resultaten heeft opgeleverd. Zo werden we onlangs Limburgs kampioen met 95,6% en haalden we bij onze noorderburen 92% op het bondsconcours.


Neem gerust een duikje in ons artikelen-archief hieronder:
veel leesgenot!


Sedert september 2005 brengt onze vereniging geregeld 'Smaakflash' uit.
Dit staat voor: Sint-Martinus Algemene Activiteiten Kalender.
Het is een digitaal A4-krantje, dat nieuws en actuele info bevat voor iedereen die in ons adresbestand is terechtgekomen. Het is snelle informatie die op onregelmatige  tijdstippen wordt rondgestuurd.
Heb je interesse om dit krantje in je mailbox te ontvangen? Doe dan even een mailtje naar info@opgrimbie.be.

Hieronder vind je alvast ons archief van Smaakflashes. Veel leesgenot!

De Martinusbode is het verenigingsboekje dat halfjaarlijks verschijnt (juni en december). Het bevat verslagen van afgelopen activiteiten en allerlei weetjes van in en rond de vereniging. Bijdragen kunnen aangeleverd worden bij de redacteur (Frank Opsteyn) via email: frankopsteyn@hotmail.com.

Hieronder vind je ons archief van de Martinusbode. Veel leesgenot!

 

Geregeld verschijnen artikels van Koninklijke Harmonie Sint-Martinus in de kranten en tijdschriften.

Dat kan moeilijk anders, met zo'n uitstekende resultaten die ze neerzetten op diverse concours en wedstrijden. Ook de Nieuwjaarsconcerten gaan niet onopgemerkt aan de media voorbij.

Hieronder krijg je een overzichtje van de artikels in chronologische volgorde. Veel leesgenot!

Klik hieronder op de periode waarvan je foto's wil bekijken.